Pravidla uživání stránek

Pro užívání systému byla stanovena následující pravidla. Používání systému se považuje jako tvůj souhlas. Neznalost pravidel neomlouvá. Podrobné podmínky používání serveru.
  Vkládání materiálů:
 1. Není dovoleno vkládat najednou větší počet souvisejících materiálů, pokud je možné je zazipovat nebo přímo spojit a vložit najednou (např. přednáška 1, přednáška 2, etc.).
 2. Není dovoleno vkládat duplicitní materiály (již jednou se na stránkách nachází). Zachován zůstane ten dříve vložený. Výjimku tvoří vytvoření souhrnu (spojení) existujících materiálů, které jsou v rozporu s výše uvedeným pravidlem.
 3. V případě, že je nějaký materiál vadný, neúplný nebo je vložena jeho novější verze, žádáme o oznámení tohoto materiálu, odstraníme ho.
 4. Není dovoleno vkládání materiálů, které by bylo možné považovat jako nelegální (porušují autorská práva nebo mají zakázaný obsah). Při upozornění takové materiály bez oznámení smažeme.
  Vkládání referencí:
 1. Vkládání referencí, které jsou obsahově nedostatečné (např. obecně slovo "pohoda") nebo přímo obcházení vložení textu (např. "abc") je zakázané. Takové reference budou smazány.
  Diskuze:
 1. Je zakázáno spamovat diskuzi.
 2. Je zakázáno vkládat příspěvky komerčního charakteru.
  Fotogalerie:
 1. Fotky umístěné ve fotogalerii(Matroš párty) jsou ve vlastnictví Matros.cz. Každý uživatel systému Matros.cz je může využívat pro svou osobní potřebu, nesmí je ale bez souhlasu administrátorů dále šířit.
  Ostatní:
 1. Poskytnutí přístupu další osobě na svůj účet (rozlišuj toto a následující).
 2. Poskytnutí přístupu učiteli nebo zaměstnanci školy. Za tento přestupek je udělen rovnou BAN, a navíc absolutní, nevratný.
 3. Zneužití zrychlené aktivace dárcovského účtu.

Za každé porušení výše uvedených pravidel bude uděleno uživateli Varování (WARN).

Systém Varování

Zneužití systému (porušení některého z výše zmíněných pravidel) značí udělení Varování. Informace o udělení Varování ti přijde na tvůj email a také uvidíš symbol Varování WARN vedle tvého jména.
Uživatel může dostat maximálně dvě Varování:

 • První, kdy by si měl nejpozději uvědomit, že zde existují nějaká pravidla.
 • Druhé již značí, že věděl o pravidlech a přesto se dále proti nim provinil, a proto je to také Poslední varování.

Pokud by dále nerespektoval pravidla následuje BAN, tj. zákaz vstupu na stránky.